WELCOME TO 
CROESO I 
COED ACCOUNTS

Analyzing Graphs
Stocks on a Screen
Computer with Graph
Coins
 

ABOUT / AMDANOM

Helping businesses to grow together
Helpu busnesau i dyfu gydai'n gilydd

Coed Accounts provides clients with personalised tax preparation and accounting services throughout South Wales. With extensive software packages knowledge including being a Xero certified advisor; we can assist with data migration from other systems and providing training to allow you get the most from the software. With our friendly and professional service we can guide you every step of the way and help you make the right decisions.

Mae Coed Accounts yn  rhoi gwasanaethau paratoi treth personol a gwasanaethau cyfrifydda i gleientiaid ledled De Cymru. Gan defnyddio pecynnau meddalwedd helaeth, yn ogystal a bod yn gynghorydd ardystio Xero; gallwn helpu i symud data o systemau eraill a darparu hyfforddiant i'ch gael y gorau o'r meddalwedd. Gyda'n gwasanaeth cyfeillgar a phroffesiynol gallwn eich tywys bob cam o'r ffordd a'ch helpu i wneud y penderfyniadau cywir.

 
Analysing Data

QUALITY ACCOUNTING SERVICES
GWASANAETHAU CYFRIFO O ANSAWDD

STATUTORY ACCOUNTS
CYFRIFON STATUDOL

MANAGEMENT ACCOUNTING
CYFRIFEG RHEOLI

BOOK-KEEPING SERVICES
GWASANAETHAU CADW LLYFRAU

SOFTWARE MIGRATION AND TRAINING
HYFFORDDIANT A MEWNFUDO MEDDALWEDD

CORPORATION TAX
TRETH GORFFORAETH

PERSONAL TAX
TRETH BERSONOL

VAT
TAW

PAYROLL SERVICES
GWASANAETHAU CYFLOGRES

P11D

COMPANY SECRETARIAL
GWAITH YSGRIFENYDDOL CWMNI

 

Subscribe Form

 

CONTACT / CYSYLLTU

Sherborne House, Sherborne Ave, Cyncoed, Cardiff CF23 6SA

029 2240 4788

 

Coed Accounts is the trading name of Coed Accounts Limited. Registered in England and Wales company number: 12358723. 

Association of Chartered Certified Accountants registration number 4916715